Så vill Ecpat kränka barnen 2

Ecpat anser att det är rätt att tecknade serier kan klassas som barnpornografi, eftersom en sexuell teckning av ett barn innebär en kränkning “av barn i största allmänhet”.

I min förra postning uppmärksammade jag att Ecpat enbart anser att tecknade bilder av sexuell karaktär innebär en sådan kränkning. Det är fortfarande okej att i en teckning kränka barn i allmänhet på andra sätt, till exempel genom att lemlästa dem. Eller? Om så inte är fallet är det viktigt att Ecpat meddelar detta. I annat fall har producerandet, spridandet och konsumerandet av sådana här bilder Ecpats stöd.

Låt oss nu pressa Ecpat på ännu ett svar: Bör sexuella skildringar av barn i text förbjudas? Helena Karlén undvek frågan i Studio ett. Det är inte omöjligt att organisationen har detta som ett långsiktigt mål, men i så fall bör vi få reda på det. Ecpat måste precisera sig så att vi vet vad för typ av organisation vi har att göra med.

Så länge Ecpat inte går ut med att sexuella skildringar av barn i text är en “kränkning av barn i största allmänhet” och därmed bör göras olagliga enligt samma logik som man använder på serietidningar anser organisationen att texter som denna bör få skrivas, tryckas och distribueras:

The baby girl was crying on the ground. Mony grabbed her and unswathed her. Then he kissed her little pink bottom and her chubby hairless little slit. Then, covering her mouth with one hand, he applied her slit to his prick and violated her. His cock tore the child’s flesh. Mony didn’t take long to come. He was ejaculating when the father and the mother, perceiving the crime too late, hurled themselves upon him.

Det ni just läst är en av Ecpat sanktionerad textskildring av ett spädbarn som blir våldtaget, signerad Guillaume Apollinaire. Om du nödvändigtvis måste kränka barn i allmänhet sexuellt, gör det på det här sättet, säger Ecpat. Beskriv i text hur du våldtar ett spädbarn. Sådant bör vara lagligt enligt Ecpat. (Om inte, vänligen meddela detta.)

6 thoughts on “Så vill Ecpat kränka barnen 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *