Så vill Ecpat kränka barnen 3

Ecpat anser, i likhet med lagstiftaren, att det bör vara olagligt att sprida serieteckningar av påhittade barn i sexuella situationer eftersom detta utgör en kränkning “av barn i största allmänhet”.

Men om man tycker att en seriefigur kan kränka ett barn borde man rimligtvis tycka att en text kan göra det också, eftersom båda uttrycksformerna beskriver fantasier. Och om man tycker att barn blir kränkta av att förekomma i sexuella situationer borde man rimligtvis tycka att barn blir kränkta även av att förekomma i våldssituationer.

Men det gör inte Ecpat. Åtminstone säger man inte att man gör det – kanske för att det skulle vara för kontroversiellt i dag att kräva censur av text. Det är bara serieteckningar och bara sexuella situationer som Ecpat anser ska vara olagligt. Konsekvensen av denna inkonsekvens har jag gett exempel på i mina föregående två postningar med “Ecpat-godkända” kränkningar av barn.

Min poäng har varit att Ecpat ska precisera sig: Jag gissar att man tycker att såväl teckningarna av Garbage Pail Kids som Apollinaires text kränker barn i allmänhet på samma sätt som man menar att serieteckningar av sexuell karaktär gör. Jag gissar att man därför vill förbjuda även dessa uttryckssätt, och i så fall önskar jag att detta blev tydligt, så att det står klart för oss alla att Ecpat vill

  • förbjuda teckningar med barn i sexuella situationer (avklarat)
  • förbjuda teckningar med barn i våldssituationer
  • förbjuda texter med barn i sexuella situationer
  • förbjuda texter med barn i våldssituationer

Och så vidare! Det är som sagt troligt att detta är Ecpats långsiktiga mål, men så länge man inte sagt så ger man de facto sitt stöd åt de tre sista sätten att kränka barn i allmänhet.

Låt oss därför avsluta den här serien med att visa på ett tredje Ecpat-godkänt sätt att kränka barn. Nedan till vänster visas en ruta ur en japansk serietidning där två pojkar har sex. Denna serieteckning är barnporr enligt Ecpat och enligt Uppsala tingsrätts tolkning av svensk lag. (Varken jag eller bloggens servrar lyder dock under denna svenska lag eftersom vi befinner oss utanför landets gränser.)

Jag ska nu “ecpatifiera” denna serieteckning! I stället för två pojkar som har sex visar den nu en pojke som dödar en annan pojke. Sådant är lagligt att visa i serietidningar i Sverige, och Ecpat har inte efterlyst något sådant förbud. Vi har alltså nu ett slags Ecpat-märkning – gör om serierna från att visa barn som har sex till att visa barn som dödas, och Ecpat är nöjda:

En pojke har sex med en annan pojke. Fy! säger Ecpat. En pojke skär halsen av en annan pojke. Mer sånt! säger Ecpat.

Med de här tre postningarna har jag försökt visa på det absurda i att vilja förbjuda seriefigurer i vissa situationer. Kritiken gäller förstås främst lagtexten, men Ecpat har fått exemplifiera eftersom de gett sitt stöd till denna. Har man väl gått in och förbjudit vissa fantasier (allt är ju påhittat – karaktärerna finns inte på riktigt) är steget inte långt till att förbjuda andra. Ja, den logiska förlängningen är faktiskt att förbjuda teckningar av allt som utgör ett brott, bankrån till exempel. Liksom att förbjuda texter som beskriver samma sak.

Detta logiska felslut i barnporrlagen har alltid funnits där, som ett slags virus som under lång tid höll sig lugnt; rättsväsendet såg mellan fingrarna på de välmenande men dumma politiker som stiftat lagen, och ingen åklagare åtalade någon för innehav eller spridande av serieteckningar, vilket gjorde att lagen aldrig prövades i domstol.

I dag har samhället hunnit ikapp den absurda formuleringen i lagtexten. I dag kan en åklagare utan att skämmas väcka åtal för innehav eller spridande av nakna seriefigurer. De logiska konsekvenserna av detta är som sagt att göra även andra skildringar i serier olagliga, liksom att förbjuda texter som beskriver sex, våld, med mera. Viruset har blommat ut. Därför måste barnporrlagen revideras så att den inte längre innefattar tecknade bilder. Detta bör alla som månar om ett demokratiskt samhälle kräva.

Förutom Expressens ledare i ämnet, läs även Johannes Forssberg: Granska Ecpat (från 2008).

Mycket bra söndagskrönika av Sanna Rayman: Vem ska få styra din blick?

7 thoughts on “Så vill Ecpat kränka barnen 3

  1. Man kan ju börja med att förbjuda böcker som Nabokovs Lolita och Nicolas Jones-Gorlins Rose Bonbon (eller vänta, det har ju faktiskt gjorts i andra länder, vilket vi då ansåg vara hemskt). Dessutom tycker jag som kvinna inte om sex- och våldsskildringar som kränker kvinnor, så varför inte förbjuda det mesta i deckarväg som går på tv eller bio och censurera litteraturen också? Vi kan börja med Stieg Larsson.

    Ecpat vill väl, men det blir fel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *