Fråga till Beatrice Ask

Beatrice Ask (m) har gästspelat på Ecpats blogg och skrivit en text med rubriken “Svenska staten har ansvar för egna medborgare som begår brott utomlands”. Hon skriver bland annat (mina fetningar):

Att skydda människor, och inte minst barn, från övergrepp tillhör statens allra viktigaste uppgifter. När brott begås inom landets gränser finns goda möjligheter att med polisiära medel och effektiva rättsmedel beivra brott och döma gärningsmannen till ansvar. Men insatser måste också göras för att tillsammans med andra länder bekämpa den internationella brottsligheten och barnsexturismen, som sker på platser utanför landets gränser och på platser där det lokala rättsväsendet kanske ofta brister. Ett särskilt ansvar har svenska staten för de egna medborgare som begår brott utomlands. Svenska medborgare kan också dömas i Sverige för sådana brott.

Min fråga till Beatrice Ask är:

Vilka brott som svenska medborgare begår utanför Sverige ämnar Alliansregeringen följa upp?

Att en svensk medborgare som begår ett sexuellt övergrepp mot ett barn i Thailand ska ställas till svars för detta när hon kommer hem, så mycket förstår jag också.

Men nu är det ju inte bara “barnsexturism” som Ask vill bekämpa, utan också “den internationella brottsligheten”, så som brottslighet definieras av svensk lag får man förmoda. Och enligt svensk lag är en mängd saker olagliga, som i resten av Europa är lagliga. Låt mig ge tre exempel från Tyskland, där jag bor, och “där det lokala rättsväsendet kanske ofta brister” enligt Beatrice Ask:

  1. I Tyskland är det, liksom i större delen av Europa, lagligt att inneha serieteckningar där det förekommer barn och ungdomar som är nakna och ibland till och med har sex. I Sverige är sådana serier olagliga. Kommer Sverige agera mot svenskar i utlandet som i sin lokala bokhandel köper serietidningar som svenska staten anser är olagliga?
  2. I Tyskland är det dessutom, liksom i större delen av Europa, lagligt att köpa sex. Här kan man verkligen tala om bristande rättsväsende ur svenskt perspektiv. Snacka om “internationell brottslighet” – den finns ju i hela världen! Vad ska hända med de svenskar som köper sex av vuxna, skattebetalande egenföretagare i Tyskland?
  3. Slutligen är det i Tyskland lagligt att röka gräs. Inte lagligt att odla eller köpa, men vad jag har förstått är det lagligt att ha substansen i kroppen. Det är det inte i Sverige. Internationell brottslighet!

Frågan är alltså: Vill Alliansen att Sverige försöker beivra dessa “brott” när de “begåtts” av svenskar i utlandet? Eller menar man att de är småbrott i jämförelse med sexuella övergrepp mot barn? Prostitution kanske man ser allvarligt på, medan man kan se genom fingrarna på svenskar som röker gräs utomlands. Det kan man i så fall förstå, men helt självklart är det inte – i synnerhet vad gäller prostitution. Och när man tänker efter faktiskt inte heller självklart vad gäller serieteckningar, eftersom “barn” är inblandade. Frågan kvarstår därför:

Var drar man gränsen?

Vilka företeelser som är olagliga i Sverige och lagliga (eller mindre allvarliga) i utlandet vill Alliansen beivra? Är straffsatser med i bedömningen? Eller handlar det om huruvida “barn” förekommer i brottet? Eller sex? Eller kombinationer därav? Bitte antworten!

3 thoughts on “Fråga till Beatrice Ask

  1. Ask vinner väl inga röster på att svara på det, så varför skulle hon svara. 🙂
    Mer allmänt, man vinner inga val på att vara konsekvent. Tror inte ens man klarar fyraprocentsspärren om man försöker vara det. Massan, eller verklighetens folk som det heter numera, vill inte ha konsekvens, den vill ha hårdare straff, en Britney-tutte i Aftonbladet och att Ali Alkali ska åka tillbaka till Afrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *