One Response to A day in Shibuya

  1. Freija October 4, 2011 at 15:24 #

    Åhhh, du är också i Japan! Jag är i Kyoto och studerar te i ett år.

    Du har fotograferat min favoritplansch 🙂 (sista fotot med Johnnysplanscher)

    Många hälsningar!

Leave a Reply