Malise Ruthven: Islam – A Very Short Introduction

Författaren säger sig vara en ”journalist turned academic”. Kanske är det något slags mindervärdeskomplex som gör att han krånglar till saker som han som journalist borde veta hur man uttrycker bättre. Visst, det ligger i sakens natur att många påståenden måste förses med brasklappar; ämnet är känsligt. Men det stör denna väldigt korta introduktion till islam att var och varannan mening inleds med ”vissa akademiker anser” och avslutas med ett påpekande om att andra är av en annan åsikt. Jag kom att tänka på RFSL:s broschyr Brudsex, där man inte kan skriva att det är ytterst ovanligt att kvinnor överfört hiv till varandra – man måste försäkra sig mot indignerade klagomejl genom att använda uttrycket ”biologiskt definierade kvinnor”.

Här är andra halvan av en mening som blir svårläst för att ett viktigt ord placerats sist i satsen:

… it is also clear that in societies where literacy is universal a consensus in favour of Islamic forms of government is conspiciously absent.

Man tror att ”consensus” råder ända tills man kommer fram till ordet ”absent”, varpå hjärnan tvingas parsa meningen igen för att förstå den. Så är det hela tiden, och det känns därför som en större bedrift än det borde vara att ha avslutat denna 148-sidiga introduktion till islam.

Men språket åsido var boken en bra grundkurs om koranen, Mohammed, jihad, muslimers syn på gud, med mera.

Min största aha-upplevelse var att islam till skillnad från andra religioner inte har någon kyrka. Mest förvånad blev jag över islams toleranta förhållande till andra religioner, så länge de är monoteistiska. Mest intressant var kapitlet om kvinnans, slöjans och familjens roll i muslimska länder. Författaren slår fast att en feministisk tolkning av koranen förutsätter modernism, som det kallas när man säger att koranen speglar förhållanden från den tid då den nedtecknades; att dessa inte gäller längre och att verserna därför inte ska tolkas bokstavligt.

Mitt bestående intryck är att islam är en sympatisk religion, mer så än kristendomen.

Betyg: 3

Från min nedlagda bokblogg 24 mars 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *