Abu Nuwas: Carousing with Gazelles

Abu Nuwas (Abu-Nuwas al-Hasan ben Hani al-Hakami) är förmodligen den störste arabiske poeten genom tiderna (eller persiske, men han skrev på arabiska). Han levde i Bagdad under Abbasidkalifatet på 700-talet, och blev legendarisk inte minst för att han förekommer som en karaktär i Tusen och en natt.

Abu Nuwas var den främste utövaren av ghazal, ett slags kärlekspoesi som kunde rikta sig mot kvinnor eller pojkar, som man liknade vid vackra gaseller. Det är ett antal sådana dikter som Jaafar Abu Tarab tolkat i den här tunna volymen, som också innehåller en intressant introduktion och noter med prosaöversättningar.

Översättaren gör liknelser mellan Abu Nuwas poesi och de kärleksdikter som förekommer i den grekiska antologin. Båda traditionerna hyllar vin, njutning och pojkar, men det verkar inte som att Abu Nuwas lånat från grekerna – de två traditionerna har uppstått oberoende av varandra, enligt författaren.

Han understryker också att Abu Nuwas skiljer sig från grekerna i ett viktigt hänseende: Sin förkärlek för det rent sexuella. Där grekerna (de som levde ca tusen år före Abu Nuwas) hyllade måttlighet och asketism är Abu Nuwas nästan provocerande direkt. Han skriver öppet om sex med pojkar, vilket var kontroversiellt då och varit det sedan dess. Många är de som försökt bortförklara Abu Nuwas dikter eller rentav försökt tillskriva hela hans författarskap en annan kultur, till exempel den persiska eftersom hans mor var persisk. Om detta skriver Joseph A Massad detaljerat i Desiring Arabs, som jag ännu inte förmått mig att recensera eftersom uppgiften känns så stor.

Ett exempel på Abu Nuwas diktning, slutet av Pagan Days:

The lad appeared, and twitched his ass,
His bedroom eyes already making a pass;
A high, slender waist; fine teeth in his mouth:
A true moon of glory shining rays from the South!

We all went to him, each in his turn,
For he had a power to make us burn!
So we spent that night, in complete lechery
Ingloriously pulling the tails of debauchery!

Jag är ett stort fan av Abu Nuwas – det här är den andra volymen engelska översättningar jag läser av honom. Däremot är jag inte helt förtjust i alla översättarens tolkningar. Ofta tyckte jag att prosaöversättningarna var bättre – det blir lätt krystat eller bara fel när man absolut måste få dikterna att rimma på målspråket. Detta sänker betyget från 5 till 4.

Abu Nuwas: Carousing with Gazelles. Homoerotic Songs of Old Baghdad.
Översättning/tolkning: Jaafar Abu Tarab
Henderson Associates/iUniverse 2005
ISBN: 9780595376919

Betyg: 4

Från min nedlagda bokblogg 23 december 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *