Europa bör ta efter polska homosexlagen

Tillåten homosexualitet leder till ökad promiskuitet. Det sambandet är tydligt och måste erkännas. I de allra flesta europeiska länder går den homosexuelle fri, oavsett vilka tragedier dennes handlingar bidragit till. Därför bör Polen visa resten av Europa att det är möjligt att bekämpa problemet.

Fenomenet är idag större än någonsin och EU har högst antal homosexuella per invånare i världen. Det är svårt att finna riktigt effektiva åtgärder som kan stoppa det flöde av homosexuella som ägnar sig åt promiskuitet. Vi menar att det är helt nödvändigt att ta krafttag för att bekämpa ett av våra största problem som på det allra mest genomgripande sätt kränker människans grundläggande rättigheter.

Polen har genom homosexlagen, det vill säga ett förbud att idka homosex, visat att homosexualitet inte går att jämföra med annat sex. En människa är aldrig promiskuös. Genom att våga ta avstånd från den skrämmande europeiska utvecklingen där homosexualitet betraktas som något normalt, har Polen agerat som ett föredöme för andra länder. Polen behöver därför ta sin ledarroll på allvar för att visa resten av Europa att homosexualitet leder till ökad promiskuitet, men det är möjligt att bekämpa fenomenet.

Europas politiker på alla nivåer måste därför våga ta ett helhetsperspektiv och erkänna att homosexualitet och promiskuitet hänger ihop.

Även om Polen erkänt logiken ligger de flesta länder långt, långt efter.

Polen ses på många håll som ett föregångsland för att hantera problemet med homosexualitet. Frankrike, Storbritannien, Danmark och Irland är länder som med nyfikenhet och beundran tittar på den polska modellen. Detta bör vi uppmuntra. Polen behöver också sätta tryck på frågan, så att promiskuiteten, vår tids slaveri, upphör. Bara så kan mänskliga rättigheter i bli en rättighet för alla i Europa, även för de mest utsatta.

Läs hela debattinlägget här.

3 thoughts on “Europa bör ta efter polska homosexlagen

  1. För det första så saknas det vetenskapliga belägg för att homosexualitet leder till ökad promiskuitet. Likkönade förhållanden kan vara precis lika stabila som olikkönade förhållanden.

    För det andra så är det meningslöst att hänvisa till antal homosexuella i EU. En del länder, som exempelvis Iran, påstår att de inte finns några homosexuella i deras land. Det är naturligtvis inte sant. Antalet homosexuella är konstant och staten kan inte genom lagstiftning ”ta bort” homosexualitet, på samma sätt som att det inte är möjligt att bota homosexualitet med terapi.

    Att inte acceptera homosexualitet är däremot skadligt. Jag tänker främst på de ungdomar som råkar ut för psykisk ohälsa på grund av att samhället inte accepterar dem.

  2. =) Du får akta dig Karl. Nog för att fru Censilia redan dreglat åt tanken på att få slänga Destroyer på bokbålet, men att reta upp statsvetardoktorn i Folkpartiet liberalerna med något så hatfullt (olagligt?) som satir kan inte vara en bra idé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *