Uppsala tingsrätt gör det igen

Degenerate art

Den här veckan kom två nyheter om olagliga teckningar i Uppsalatrakten:

1. Man dömd för porrteckningar (UNT 13 mars 2014)

2. Nytt åtal för mangabilder (UNT 14 mars 2014)

Det senare fallet inkluderar även två “våldtäktsförsök mot barn”, vilket låter allvarligt men med dagens ordinflation i praktiken skulle kunna innebära att den åtalade 27-åringen försökt ta en 17-årig tjej på brösten. Men det kan vi inte veta än, så jag lämnar detta fall därhän tills det är dags för rättegång.

Det första fallet är mycket intressant. Jag har läst domen. Det handlar om en 65-årig man som innehaft 905 tecknade bilder som Uppsala tingsrätt ansåg var barnporr. Det är oklart hur detta uppdagades, men det kan ha varit i samband med att han lämnade in sin dator på lagning.

65-åringen förnekar brott. Så här står det i domen:

“Han laddade ned bilder för länge sedan från en internetsida eftersom det förekom en diskussion om vad som var barnpornografi och hur groteska tecknade bilder som fanns. Han ville se hur långt man kunde gå med groteska tecknade bilder, t.ex. tecknade människor med abnorma könsorgan. Han tröttnade ganska snart och raderade bilderna. Han har i flera omgångar kopierat över innehållet i hårddiskar till nya hårddiskar av senare datum, utan tanke på att de raderade filerna kunde följa med.”

Det framgår inte i den kortfattade domen vilken typ av teckningar det gällde, och som vanligt i sådana här brott finns ingen möjlighet att inspektera teckningarna. Om domen inte överklagas kommer teckningarna att förverkas.

Däremot berättar domen att en expert vid namn Eva Eklöf från Polismyndigheten i Uppsala län under huvudförhandlingen visade upp “ett representativt urval” av teckningarna samt berättade “hur granskningen och bedömningen av bilderna har gjorts” – men detta redovisas alltså inte i domen.

I domen står:

“Med hänsyn till antalet bilder och då det delvis är fråga om teckningar av övergrepp kan gärningen inte bedömas som ringa brott.”

Detta är intressant eftersom domen också förklarar att en del av de 905 bilderna “är kopior av samma ursprungliga bild” (vilket också var fallet i det berömda mangamålet, där ca 20 av de 50 bilderna i åtalet var kopior på en backuphårddisk). Draget till sin spets innebär det att den som bara innehar 1 förbjuden teckning kan dömas till ringa barnpornografibrott, men att man om man kopierar den bilden 1000 gånger så når brottet normalgrad. Om man lägger på några nollor så att man har t ex 100 000 kopior av samma teckning, kommer man upp i grovt barnpornografibrott då tro?

Det förvånar mig att Uppsala tingsrätt fortsätter döma folk för olagliga teckningar, trots att Högsta domstolen friade i det fall där Uppsala tingsrätt först dömt en mangaexpert för barnporrbrott.

(Redan hovrätten friade honom för flertalet bilder – jag åkte till Japan och intervjuade en av tecknarna av dessa bilder för Aftonbladet Kultur – läs här och se vilken teckning Uppsala tingsrätt ansåg var barnpornografi.)

Men detta visar kanske det som många befarade när HD-domen kom, nämligen att den varken säger bu eller bä. HD friade visserligen mangaexperten, men släppte inte alla teckningar fria. Man höll kvar en – “den 39:e teckningen” – som man menade att var mer realistisk än de andra. (De som var med vid rättegången, inklusive den åtalade, har påpekat att bilden inte skilde sig nämnvärt från de andra teckningarna, det handlade fortfarande om manga, dvs seriefigurer. Hur teckningen ser ut kan inte kontrolleras och den är dessutom förmodligen förverkad nu.) Trots att HD menade att en av teckningarna var barnporr friade man mangaexperten eftersom han var just expert och att innehav i just det fallet därför var rättfärdigat.

Men 65-åringen är ingen mangaexpert, även om han uppenbarligen intresserat sig för fallet eftersom det var i samband med diskussionen om förbjudna teckningar han letade upp och laddade ner de teckningar han blev dömd för.

Vi har alltså inget prejudikat från HD. Teckningar av ett visst slag förblir olagliga i Sverige, och rättsväsendet verkar lägga kraft på att förfölja dem som innehar sådana teckningar.

Jag har medvetet upprepat ordet “teckningar” genom den här postningen för att det verkligen ska gå in för alla att det är det det handlar om. Det är teckningar som man anser är så farliga att man måste åtala och döma dem som innehar dessa teckningar. Och här raljerar vi över scientologerna och deras heliga skrift som är så hemlig att den måste skyddas till varje pris. Muhammedteckningarna ska vi inte tala om.

Maria Abrahamsson (m) är den enda riksdagsledamot som motionerat för att ändra nuvarande lagstiftning kring teckningar. Jag skrev om det under rubriken “När blev Sveriges riksdag en samling mullor?“. För Sveriges riksdag röstade förstås ner förslaget. Teckningar förblir olagliga.

Man kan lägga till att fängelse ingår i straffskalan. 65-åringen fick dock villkorlig dom eftersom det inte fanns “anledning att befara” att han skulle återfalla i brott. Men lagen är tydlig: Du kan få fängelse för teckningar. Om Eva Eklöf på polisen bedömer att de tillhör kategorin förbjudna teckningar.

Allah Akbar!

(Parentetiskt: Anar man en kritisk inställning till nuvarande rättsläge hos UNTs rubriksättare, som använder ordet “porrteckningar”, som inte nödvändigtvis har något med barnporr att göra? “Porrteckningar” är ju inte förbjudna. Än. Å andra sidan är åldern svårbedömd hos karaktärer i teckningar. I synnerhet när de är utomjordingar eller har djuröron. Så “porrteckningar” kan mycket väl vara “barnporrteckningar” – om polisen kommer fram till det under sin “granskning och bedömning” av teckningarna.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *