Facebookcitat

Har svårt att slita mig från Facebook men det är ett observandum att 4-5 av de allra smartaste vänner jag har inte finns där.

— Vän i mejl

No comments yet.

Leave a Reply