Quote

Censur med ädla motiv

“Om det förr ofta handlade om en förstockad önskan att förbjuda allt avklätt, kättjefullt eller bara allmänt osedligt inom konsten, så anser sig dagens censorer ha ädlare drivkrafter till att förbjuda och fördöma. Det kan handla om att främja jämställdhet mellan könen, skydda minoriteters religiösa känslor eller se till att barn inte far illa.”

“Krav på att skyla nakna kroppar kan tyckas behjärtansvärda, men det är problematiskt att kräva att konst ska ge uttryck för rådande värderingar. Det påminner om de konstideal man kunde finna inom socialistisk realism, där konstens syfte alltid skulle vara att ge uttryck för den revolutionära arbetarklassens politiska mål. Möjligen bidrar sådant till att sprida ’de rätta’ värderingarna (även om också det är högst tveksamt), men spännande konst blir det inte.”

— Anders Q Björkman i en lysande krönika i SvD i dag, om den nya censuren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *