Vad får svenskar göra utomlands?

Hier bewacht Sie ASK

Beatrice Ask 2014 (rättspolitisk talesperson, Moderaterna):

Det vore förfärligt om människor blir straffade för att de har haft ett homosexuellt förhållande i Sverige, eller för att en kvinna gått ”opassande” klädd, eller har genomfört en abort i Sverige.

Beatrice Ask 2010 (då justitieminister):

Ett särskilt ansvar har svenska staten för de egna medborgare som begår brott utomlands. Svenska medborgare kan också dömas i Sverige för sådana brott.

I det första fallet handlar det förstås om den nya regeringens förslag att kriminalisera sexköp utomlands. Ask verkar vara emot detta av principiella skäl, men gör tydligen undantag för vissa brott enligt det andra citatet, som handlar om sexbrott mot barn. Hon förordar alltså i praktiken en skala, där vissa fenomen som är lagliga i utlandet kan straffas i Sverige, medan andra inte kan det. Det är oklart om inköp av en viss typ av serietidningar i Japan eller Tyskland hör till de brott som kan straffas i Sverige.

I SVT-artikeln noterar jag att såväl Folkpartiet som KD är emot förslaget av praktiska skäl (det “är inte att använda resurserna på bästa sätt” respektive lagen blir “tandlös”). Av partierna i artikeln är det förutom M bara SD som är principiellt emot att “blanda sig i andra länders lagstiftning”.

(Att sexköp ska vara olagligt i Sverige tycker alla åtta riksdagspartier, även SD. Flera partier vill skärpa lagen ytterligare, även SD.)

När jag bodde i Prag på 90-talet berättade mina amerikanska klasskamrater att det var olagligt för dem att bo på ett visst hotell i Prag (!) för att hotellet ägdes av ett företag i ett land som USA hade sanktioner mot, i detta fall Libyen. Jag var chockad över hur USA kunde styra sina medborgare utomlands. Som jag förstod det skulle de kunna straffas för att ha rökt eller åtminstone köpt kubanska cigarrer i utlandet, om detta kunde bevisas.

Femton år senare diskuterar vi alltså samma system i Sverige. Vi får visserligen röka kubanska cigarrer i utlandet, men får vi röka gräs?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *