Quote

Det näst värsta

Jag tror att det bästa för ett barn är att växa upp med en pappa och en mamma. Men jag tror att det är bättre för ett barn att ha två föräldrar av samma kön än att leva som gatubarn på en soptipp i Peru.

Caroline Krook, biskop emerita och invigningstalare på Pride 2004, visar prov på en oerhörd vidsynthet (Aftonbladet 28 juli 2004)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *