Quote

Svenska medier är som en mobbande högstadieklass

Tyskland är Tyskland och saker fungerar utan att staten vill lägga livet tillrätta för alla. Biskopen i “Fanny och Alexander” är inte framme och hytter med pekfingret på samma vis. Och åsiktskorridoren i tyska medier är betydligt bredare, debatten intellektuellare och mognare. Svenska medier framstår mer som en mobbande högstadieklass.

— Oscar Swartz i Expressen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *