Hejdå, Ecpatbanken

SvD publicerar i dag en artikel av typen omarbetat pressmeddelande:

Banker går samman mot barnpornografi

Det handlar alltså om Svenska Bankföreningens så kallade “Finansiell koalition mot barnpornografi“. Jo, man skriver det lite otidsenligt i obestämd form, ungefär som “Kristen Demokratisk Samling”. (Koalitionens ordförande är för övrigt kristdemokraten Mats Odell.) Initiativet togs av Skandiabanken och innefattar numera 13 banker. Idén är att förhindra transaktioner där någon försöker köpa “barnpornografi”. För att kunna göra detta samarbetar man med Rikskriminalpolisen och Ecpat.

Och det är där problemen med detta i grunden lovvärda initiativ börjar, eftersom Ecpat är en ytterst tveksam organisation.

Men den stora frågan är naturligtvis:

Varför koncentrera sig på betalningsströmmarna i stället för att stänga ner sajten och ställa de ansvariga inför rätta?

Det är mycket i artikeln som tyder på att det här inte handlar om barnporr. Till exempel passusen om att man “inte identifierar enskilda betalningar” och att det därför inte “blir problem med integritetsfrågan”. Men integritetsfrågan är väl knappast något problem om det handlar om att identifiera individer som begått ett brott och bör lagföras?

Skandiabankens informationschef Lena Hök säger till SvD:

– Visst finns det folk som tycker att allt ska vara fritt på internet, men det här handlar om kriminell verksamhet och det ska vi inte medverka i.

Va? Det finns väl ingen, inte ens jag, som tycker att barnporr ska vara “fritt på internet”? Det känns som att Lena Hök spelar på något slags “det finns vissa nätfundamentalister som är emot det här”. Men det finns det inte. Ingen har använt argumentet att “allt ska vara fritt på internet” när det gäller barnporr. Om vi pratar “riktig” barnporr alltså, det vill säga de “dokumenterade sexuella övergrepp på barn” som ordet en gång stod för.

Problemet är, som vi alla vet, att barnporr i dag kan betyda lite vad som helst. Serieteckningar klassas till exempel som barnporr i Sverige. Har du en vårdnadstvist kan du ringa polisen och säga att ditt ex minsann innehar en massa snaskiga exemplar av Mystiska 2:an, så kommer de på tre röda och beslagtar barnporren. (Jo, Mystiska 2:an var föremål för en barnporrskandal på 80-talet.) Ecpat har gett sitt uttalade stöd till denna tolkning av lagen, och Rikskriminalens barnporrgrupp har sedan länge gjort samma tolkning, dvs att teckningar kan vara barnporr, när de utformar den spärrlista som de största svenska internetoperatörerna frivilligt följer. Listan är full av sajter med tecknade serier, har det visat sig vid de få tillfällen då någon lyckats granska den.

Barnporr i Sverige i dag kan alltså betyda lite vad som helst. Förutom tecknade serier kan också de foton som tonåringar tar av sig själva och skickar till sin flick- eller pojkvän falla inom begreppet. Exakt vad är det som bankerna ska strypa betalningsströmmarna till? Det kommer vi aldrig få veta, och det kommer aldrig någon reporter att våga fråga.

Min egen tidning blev troligtvis föremål för bankernas samarbete med Ecpat – det är därför jag intresserat mig för det – trots att den var fullständigt laglig.

Om det är denna form av “barnporr” som bankerna ägnar sig åt att strypa betalningsströmmarna till – eftersom de har Ecpat som rådgivare – får följande text från Finansiell koalition mot barnpornografis hemsida (fast förmodligen direktkopierad från Ecpat) betraktas som i bästa fall vilseledande:

Barnsexhandeln, där handeln med bilder på sexuella övergrepp på barn ingår, har ökat kraftigt på senare år och den beräknas omsätta mångmiljardbelopp. det är den tredje mest lönsamma kriminella verksamheten efter narkotika- och vapenhandel.

UNICEF uppskattar att över en miljon barn varje år faller offer för sexhandeln runt om i världen. En stor del av handeln sker via internet där köpare och säljare försöker använda traditionella betalningskanaler för att överföra pengar mellan varandra.

Enligt polisen stoppas i Sverige 50 000 försök varje dygn för att nå illegala webbplatser med övergreppsbilder på barn.

Stora ord. Stora summor. Ännu större goodwill.

Jag har varit kund i Skandiabanken sedan starten 1995. Nöjd kund, rentav. Så nöjd att jag inte lämnade banken ens när dess vd Fredrik Sauter år 2008 började skriva debattartiklar tillsammans med kristdemokratiska politiker och skicka ut spam om samarbetet med Ecpat. Men det finns gränser. Jag kan inte ta ett företag som samarbetar med Ecpat seriöst, och har därför inlett flytten från Skandiabanken. Eftersom jag har en stor del av mitt finansiella engagemang där är det inte helt okomplicerat. Men det är värt det. Tack för de här 15 åren och lycka till med bekämpningen av omoraliska serieteckningar!

Fråga till Beatrice Ask

Beatrice Ask (m) har gästspelat på Ecpats blogg och skrivit en text med rubriken “Svenska staten har ansvar för egna medborgare som begår brott utomlands”. Hon skriver bland annat (mina fetningar):

Att skydda människor, och inte minst barn, från övergrepp tillhör statens allra viktigaste uppgifter. När brott begås inom landets gränser finns goda möjligheter att med polisiära medel och effektiva rättsmedel beivra brott och döma gärningsmannen till ansvar. Men insatser måste också göras för att tillsammans med andra länder bekämpa den internationella brottsligheten och barnsexturismen, som sker på platser utanför landets gränser och på platser där det lokala rättsväsendet kanske ofta brister. Ett särskilt ansvar har svenska staten för de egna medborgare som begår brott utomlands. Svenska medborgare kan också dömas i Sverige för sådana brott.

Min fråga till Beatrice Ask är:

Vilka brott som svenska medborgare begår utanför Sverige ämnar Alliansregeringen följa upp?

Att en svensk medborgare som begår ett sexuellt övergrepp mot ett barn i Thailand ska ställas till svars för detta när hon kommer hem, så mycket förstår jag också.

Men nu är det ju inte bara “barnsexturism” som Ask vill bekämpa, utan också “den internationella brottsligheten”, så som brottslighet definieras av svensk lag får man förmoda. Och enligt svensk lag är en mängd saker olagliga, som i resten av Europa är lagliga. Låt mig ge tre exempel från Tyskland, där jag bor, och “där det lokala rättsväsendet kanske ofta brister” enligt Beatrice Ask:

  1. I Tyskland är det, liksom i större delen av Europa, lagligt att inneha serieteckningar där det förekommer barn och ungdomar som är nakna och ibland till och med har sex. I Sverige är sådana serier olagliga. Kommer Sverige agera mot svenskar i utlandet som i sin lokala bokhandel köper serietidningar som svenska staten anser är olagliga?
  2. I Tyskland är det dessutom, liksom i större delen av Europa, lagligt att köpa sex. Här kan man verkligen tala om bristande rättsväsende ur svenskt perspektiv. Snacka om “internationell brottslighet” – den finns ju i hela världen! Vad ska hända med de svenskar som köper sex av vuxna, skattebetalande egenföretagare i Tyskland?
  3. Slutligen är det i Tyskland lagligt att röka gräs. Inte lagligt att odla eller köpa, men vad jag har förstått är det lagligt att ha substansen i kroppen. Det är det inte i Sverige. Internationell brottslighet!

Frågan är alltså: Vill Alliansen att Sverige försöker beivra dessa “brott” när de “begåtts” av svenskar i utlandet? Eller menar man att de är småbrott i jämförelse med sexuella övergrepp mot barn? Prostitution kanske man ser allvarligt på, medan man kan se genom fingrarna på svenskar som röker gräs utomlands. Det kan man i så fall förstå, men helt självklart är det inte – i synnerhet vad gäller prostitution. Och när man tänker efter faktiskt inte heller självklart vad gäller serieteckningar, eftersom “barn” är inblandade. Frågan kvarstår därför:

Var drar man gränsen?

Vilka företeelser som är olagliga i Sverige och lagliga (eller mindre allvarliga) i utlandet vill Alliansen beivra? Är straffsatser med i bedömningen? Eller handlar det om huruvida “barn” förekommer i brottet? Eller sex? Eller kombinationer därav? Bitte antworten!

Bör “barnporr” i text förbjudas?

Både Ecpat och Rädda barnen har nu fått frågan om texter bör kunna klassas som barnpornografi, enligt samma logik som klassar serieteckningar som barnpornografi. Vi måste få ett svar på detta.

Ecpat undvek frågan i Studio ett:

Programledaren: Men om vi pratar om text då, att läsa en roman som t ex Lolita, borde det också vara olagligt?

Helena Karlén, generalsekreterare Ecpat: Ja det finns ju även olika typer av lolitabilder, men om vi utgår från synsättet på när den här lagen antogs så var ju det att man anser att det här innebär en kränkning mot barn, och det står som sagt jag och Ecpat också bakom, och att detta kan användas på fel sätt: Dels kan det inspirera till ökad konsumtion av övergreppsmaterial, och det vet vi är stort i dag redan i Sverige med upp till 50 000 försök som görs varje dygn att nå övergreppsbilder på nätet, men också som kan användas för att bryta ner ett barns inneboende motstånd till att ägna sig åt den här typen av … (Programtiden är slut och programledaren avbryter.)

Helena Karlén är proffsig. Hon vet att det enda som gäller i media är att få det sagt som man vill ha sagt. Då spelar det ingen roll vad man får för frågor, de fungerar mer som markörer som visar att nu är det din tur att prata och föra fram ditt och din organisations budskap. Men det här sättet att undvika frågan var ovanligt kreativt: Helena Karlén tolkar programledarens tydliga fråga om “en roman som t ex Lolita” som att det handlar om “lolitabilder” och kommer därmed undan. Men vi undrar fortfarande: Vill Ecpat att texter ska censureras i Sverige?

Vad tycker då Rädda barnen? I debatten har de haft en betydligt mjukare företrädare än höken Helena Karlén, nämligen psykologen Olof Risberg. Han erkänner att det givetvis är värre med fotografier än med teckningar, men menar att

… om barn finns, tecknade eller inte, i en sexuell situation så tycker jag att det är barnporr och då tycker jag det är onödigt och fel.

Det är vacker retorik. I stället för att tala om förbud använder Olof Risberg ord som “onödigt” och “fel”. Tja, det kan ju jag också tycka om mycket, till exempel Muhammedkarikatyrerna. Man kan säga att det var onödigt av Jyllandsposten att publicera dem. Men bör vi för den skull ha en lag som förbjuder teckningar av Muhammed eller nakna barn? Ja, menar Olof Risberg, åtminstone vad gäller det senare.

Detta sa han alltså i inslaget från Gomorron Sverige ovan, där en förvånansvärt sorted programledare frågar hur Rädda barnen ställer sig till texter:

Programledaren: Men om vi ska ha en absolut nolltolerans, då borde man ju förbjuda också texter där övergrepp mot barn beskrivs …

Olof Risberg: Nej, det …

P: Enligt samma logik.

OR: Alltså där förstår jag inte riktigt din logik.

P: Jo men alltså, om man har en text som beskriver ett barnporrbrott, det är också en fiktion så att säga.

OR: Ja just det.

P: Om vi jämför den fiktionen med fiktionen tecknad bild, då borde ju även texten var förbjuden?

OR: (Lämnar över till Madeleine Leijonhufvud.)

Ja, där fick ni något att tänka på, Rädda barnen. Vi vill ha ett svar på frågan om Rädda barnen anser att texter bör censureras. (Risberg var tydlig med att Rädda barnen anser att tecknade bilder bör ingå i lagstiftningen.)

Jag tror att Ecpat och Rädda barnen gör sig själva och barnen en björntjänst genom att så hårdnackat försvara en idiotisk lag. Organisationerna gör det allt tydligare att man inte alls har barnens bästa för ögonen. Detta har sedan länge varit uppenbart med Ecpat, vars agenda snarare är allmänt kristet sexualmoralistisk. Det är en tidsfråga innan allmänheten synar Ecpatbluffen.

Rädda barnen däremot bör se upp. Mitt intryck är att organisationen är seriös. Då bör man inte reagera med ryggmärgen och stödja en lagtext som minst av allt räddar barnen. Om Rädda barnen hade lite kurage skulle man ställa sig upp och kräva att barnporrlagen skrivs om – för barnens skull. Man skulle säga:

Vi i Rädda barnen kan visserligen tycka att det är obehagligt att det finns folk som läser serier där barn har sex. Vi har inget till övers för denna subkultur. Men eftersom vi är experter och läst all forskning på området vet vi att det inte finns någon koppling mellan övergrepp mot barn i fiktion och övergrepp mot barn i verkligheten – tack och lov!

Att samhället då lägger resurser på att lagföra övergrepp mot seriefigurer kan vi inte se som något annat än ett stort svek mot de verkliga barn som blir utsatta för övergrepp.

Som barnrättsorganisation manar vi våra medlemmar att hålla huvudet kallt: Låt er inte luras av de hemska övergreppen i serierna, för de är fantasier utan koppling till verkligheten. Det är inte värdigt en seriös organisation som Rädda barnen att tala om “kränkningar av barn i allmänhet”. Då kan vi lika gärna börja tro på tomtar och troll. Vi är inte religiösa. Vi är Rädda barnen och vår uppgift är att rädda barnen. Det gör vi bäst med en barnporrlagstiftning som inte solkas ner av en massa ytligt bjäfs som bara har till uppgift att stilla politikernas samveten. För det är inte politikerna utan barnen som är våra uppdragsgivare. Bara genom att riva upp nuvarande barnporrlagstiftning kan vi på ett effektivt sätt intensifiera kampen mot de verkliga sexualbrottslingar som härjar i vårt land!

Vi är många som skulle ta en barnrättsorganisation med sådan klarsynthet på allvar. (För övrigt borde jag bli talskrivare.)

Några nya inlägg om barnporrlagen och den aktuella domen:

Samt förstås mina egna tre inlägg i frågan:

Så vill Ecpat kränka barnen 3

Ecpat anser, i likhet med lagstiftaren, att det bör vara olagligt att sprida serieteckningar av påhittade barn i sexuella situationer eftersom detta utgör en kränkning “av barn i största allmänhet”.

Men om man tycker att en seriefigur kan kränka ett barn borde man rimligtvis tycka att en text kan göra det också, eftersom båda uttrycksformerna beskriver fantasier. Och om man tycker att barn blir kränkta av att förekomma i sexuella situationer borde man rimligtvis tycka att barn blir kränkta även av att förekomma i våldssituationer.

Men det gör inte Ecpat. Åtminstone säger man inte att man gör det – kanske för att det skulle vara för kontroversiellt i dag att kräva censur av text. Det är bara serieteckningar och bara sexuella situationer som Ecpat anser ska vara olagligt. Konsekvensen av denna inkonsekvens har jag gett exempel på i mina föregående två postningar med “Ecpat-godkända” kränkningar av barn.

Min poäng har varit att Ecpat ska precisera sig: Jag gissar att man tycker att såväl teckningarna av Garbage Pail Kids som Apollinaires text kränker barn i allmänhet på samma sätt som man menar att serieteckningar av sexuell karaktär gör. Jag gissar att man därför vill förbjuda även dessa uttryckssätt, och i så fall önskar jag att detta blev tydligt, så att det står klart för oss alla att Ecpat vill

  • förbjuda teckningar med barn i sexuella situationer (avklarat)
  • förbjuda teckningar med barn i våldssituationer
  • förbjuda texter med barn i sexuella situationer
  • förbjuda texter med barn i våldssituationer

Och så vidare! Det är som sagt troligt att detta är Ecpats långsiktiga mål, men så länge man inte sagt så ger man de facto sitt stöd åt de tre sista sätten att kränka barn i allmänhet.

Låt oss därför avsluta den här serien med att visa på ett tredje Ecpat-godkänt sätt att kränka barn. Nedan till vänster visas en ruta ur en japansk serietidning där två pojkar har sex. Denna serieteckning är barnporr enligt Ecpat och enligt Uppsala tingsrätts tolkning av svensk lag. (Varken jag eller bloggens servrar lyder dock under denna svenska lag eftersom vi befinner oss utanför landets gränser.)

Jag ska nu “ecpatifiera” denna serieteckning! I stället för två pojkar som har sex visar den nu en pojke som dödar en annan pojke. Sådant är lagligt att visa i serietidningar i Sverige, och Ecpat har inte efterlyst något sådant förbud. Vi har alltså nu ett slags Ecpat-märkning – gör om serierna från att visa barn som har sex till att visa barn som dödas, och Ecpat är nöjda:

En pojke har sex med en annan pojke. Fy! säger Ecpat. En pojke skär halsen av en annan pojke. Mer sånt! säger Ecpat.

Med de här tre postningarna har jag försökt visa på det absurda i att vilja förbjuda seriefigurer i vissa situationer. Kritiken gäller förstås främst lagtexten, men Ecpat har fått exemplifiera eftersom de gett sitt stöd till denna. Har man väl gått in och förbjudit vissa fantasier (allt är ju påhittat – karaktärerna finns inte på riktigt) är steget inte långt till att förbjuda andra. Ja, den logiska förlängningen är faktiskt att förbjuda teckningar av allt som utgör ett brott, bankrån till exempel. Liksom att förbjuda texter som beskriver samma sak.

Detta logiska felslut i barnporrlagen har alltid funnits där, som ett slags virus som under lång tid höll sig lugnt; rättsväsendet såg mellan fingrarna på de välmenande men dumma politiker som stiftat lagen, och ingen åklagare åtalade någon för innehav eller spridande av serieteckningar, vilket gjorde att lagen aldrig prövades i domstol.

I dag har samhället hunnit ikapp den absurda formuleringen i lagtexten. I dag kan en åklagare utan att skämmas väcka åtal för innehav eller spridande av nakna seriefigurer. De logiska konsekvenserna av detta är som sagt att göra även andra skildringar i serier olagliga, liksom att förbjuda texter som beskriver sex, våld, med mera. Viruset har blommat ut. Därför måste barnporrlagen revideras så att den inte längre innefattar tecknade bilder. Detta bör alla som månar om ett demokratiskt samhälle kräva.

Förutom Expressens ledare i ämnet, läs även Johannes Forssberg: Granska Ecpat (från 2008).

Mycket bra söndagskrönika av Sanna Rayman: Vem ska få styra din blick?

Så vill Ecpat kränka barnen 2

Ecpat anser att det är rätt att tecknade serier kan klassas som barnpornografi, eftersom en sexuell teckning av ett barn innebär en kränkning “av barn i största allmänhet”.

I min förra postning uppmärksammade jag att Ecpat enbart anser att tecknade bilder av sexuell karaktär innebär en sådan kränkning. Det är fortfarande okej att i en teckning kränka barn i allmänhet på andra sätt, till exempel genom att lemlästa dem. Eller? Om så inte är fallet är det viktigt att Ecpat meddelar detta. I annat fall har producerandet, spridandet och konsumerandet av sådana här bilder Ecpats stöd.

Låt oss nu pressa Ecpat på ännu ett svar: Bör sexuella skildringar av barn i text förbjudas? Helena Karlén undvek frågan i Studio ett. Det är inte omöjligt att organisationen har detta som ett långsiktigt mål, men i så fall bör vi få reda på det. Ecpat måste precisera sig så att vi vet vad för typ av organisation vi har att göra med.

Så länge Ecpat inte går ut med att sexuella skildringar av barn i text är en “kränkning av barn i största allmänhet” och därmed bör göras olagliga enligt samma logik som man använder på serietidningar anser organisationen att texter som denna bör få skrivas, tryckas och distribueras:

The baby girl was crying on the ground. Mony grabbed her and unswathed her. Then he kissed her little pink bottom and her chubby hairless little slit. Then, covering her mouth with one hand, he applied her slit to his prick and violated her. His cock tore the child’s flesh. Mony didn’t take long to come. He was ejaculating when the father and the mother, perceiving the crime too late, hurled themselves upon him.

Det ni just läst är en av Ecpat sanktionerad textskildring av ett spädbarn som blir våldtaget, signerad Guillaume Apollinaire. Om du nödvändigtvis måste kränka barn i allmänhet sexuellt, gör det på det här sättet, säger Ecpat. Beskriv i text hur du våldtar ett spädbarn. Sådant bör vara lagligt enligt Ecpat. (Om inte, vänligen meddela detta.)

Så vill Ecpat kränka barnen 1

Med följande bilder vill jag kommentera fallet med den barnporrdömde mangaöversättaren. Lagen menar som bekant att teckningar av fiktiva barn som är nakna och/eller sexuella är en kränkning av barn i allmänhet och därför ska betraktas som barnporr, trots att allt är fantasier och inget offer existerar.

Helena Karlén, generalsekreterare för Ecpat, gav sitt stöd till denna uppfattning i Studio ett den 23 juli 2010:

Det innebär en kränkning av barn i största allmänhet, och som dessutom inte har möjlighet att ge sitt samtycke.

På frågan om lagen var att betrakta som censur svarade Helena Karlén:

Jag ser det inte som censur, jag ser det som ett sätt att öka barns rätt till skydd mot att exploateras och kränkas i sexuella bilder.

Det är alltså bara i sexuella bilder som barn ska skyddas från att kränkas. Alla former av kränkningar som inte är sexuella är således okej, enligt lagen och – så länge de inte uttryckligen säger annorlunda – även enligt Ecpat.

Låt mig presentera Garbage Pail Kids, en kortsamlarserie från 1980-talet vars kort jag själv brukade köpa när jag var barn – ett litet tuggummi följde med också. Serien innehåller tecknade bilder på barn som dör på diverse makabra sätt; de lemlästas, kläms ihjäl i industriella pressar, spänns fast vid bomber, arkebuseras, körs över med ångvältar med mera. Alltsammans fullständigt okej enligt svensk lagstiftning och enligt Ecpat (så länge de inte säger annorlunda) – eftersom det bara rör sig om fantasier.

Så när du bränt eventuella tecknade nakenbilder ur Mystiska 2:an och andra seriealbum, passa på att njuta av dessa fullt lagliga och Ecpat-godkända tecknade bilder av barn som plågas till döds:

Så vill Ecpat att vi kränker barn i teckningar: Hugg ihjäl dem med en yxa.

Ett annat Ecpat-godkänt sätt att i teckningar kränka barn i allmänhet: Slå det i ansiktet så att det måste sys.

Ecpat ger också sitt stöd till dessa tecknade kränkningar av barn i allmänhet. Till exempel att lägga ett avhugget huvud från ett barn på tallriken och avnjuta det till middagsstunden. Mums, säger Ecpat.

Länklista från Rick Falkvinge (Nu får det vara slut på kungligt sanktionerade bokbål), Christian Engström (Cecilia Malmström och hederlighet om manga-censur) och Hax (Den tecknade barnporren: Borde i så fall inte även teckningar av bankrån vara brottsliga?):

Magnihasa: Sunkets drottning
ProjO: I <3 Piratpartiet (om PPs pressmeddelande)
Per Hagwall: Om Ecpats skräckpropaganda och barnporrlagen
之乎者也
En puckad barnporrlag
Deep Edition: Bildförbudet i ny tappning
Klokbok: För bibliotek barnporr i sitt bestånd?
Emma: Moral är inte ett exakt mätinstrument
Erik Laakso: En utmärkt illustration
Tinet Elmgren: Den svenska barnporrlagen och vad seriefigurer tycker om den
Simon Lundström: Den dömde uttalar sig
Johanna Sjödin: Serieövergrepp och knullbilder
Anna Troberg: Rättfärdighetens riddare är pinsamt lata och blinda
Anders Widén: Dags att sprida Manga
Johanna Julén: Sjuka lagar om barnporr
Piratpartisten: Fantasiförbud och övervakad
Per Hagwall på NewsmillEcpats skräckpropaganda har satt rättssäkerheten ur spel
Christian Engström: Cecilia Malmström och hederlighet om mangacensur
之乎者也Dokumenterade övergrepp på seriefigur
MotpolNär en teckning blir kränkt
Sagor från livbåtenSeriekonstnär eller pedofil?
Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna!
No size fits allSeriemördarna i Ecpat
Per Pettersson: Idag serierna, imorgon världslitteraturen?
My Bergström på Expressen.sePorrmanga hotar inte våra barn
DNMangaserier klassade som barnporr
Nyheter24Tecknad barnporr gav dagsböter
Carl-Michael Edenborg i AftonbladetGräv ner era serietidningar!
Expressens ledarsida: Kan krita kränkas?
Oscar Swartz: Intervju: Barnporrdömde mangamannen
Sayonara September Blogg: Erkänner mig skyldig
Erik Laskso: Moralbrott utan förövare eller offer
Avva: Dagens största dumhet
Henrik Alexandersson: Borde i så fall inte även teckningar av bankrån vara brottsliga?
Anders S Lindbäck: Bonniers ger ut barnpornografi, aka Love Hina
Anders Widén: Bränn Carl Larsson på bål
Gun Svensson i UNTVilka tjänar på Wikströms lösning?
Jan Myrdal i ExpressenBarnporrlagen är en omoralisk absurditet